Wat zijn de criteria om boswachter te worden?

De boswachter is een professional die zich inzet voor de bescherming van bossen en natuurgebieden. Om boswachter te worden, moet je aan bepaalde criteria voldoen. Allereerst moet je een specifiek diploma of certificaat hebben. Bovendien moet u een grondige kennis hebben van de belangrijkste soorten en het bosmilieu. Bovendien is een goede kennis van de wet- en regelgeving inzake bosbescherming vereist. Ten slotte zijn goede vaardigheden op het gebied van communicatie en teamwerk vereist.

Welke kwalificaties zijn vereist om boswachter te worden?

.

Om boswachter te worden moet men een diploma van Bac +2 of hoger hebben op een gebied dat verband houdt met het milieu. Er zijn verschillende door de staat erkende diploma’s die nodig kunnen zijn om dit beroep te gaan uitoefenen: het universitair technologiediploma (DUT) in beheer van natuurlijke ruimten en biodiversiteit, het universitair technologiediploma (DUT) in milieu- en leefomgevingstechnieken, het ingenieursdiploma in beheer en bescherming van de natuur (GMN), het hoger technologiediploma in milieu en bescherming van de natuur (ETPN).

Welke opleiding is vereist om boswachter te worden?

Na het behalen van een specifiek diploma of certificaat moeten toekomstige boswachters een tweejarige opleiding volgen die wordt aangeboden door de École Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (ENGREF). Deze praktische en theoretische opleiding omvat modules over bosbouwwetenschap en -technieken, cultureel erfgoed en het beheer van natuurlijke milieus en bosgebieden. Het stelt studenten in staat de tijdens hun universitaire opleiding opgedane kennis in praktijk te brengen en zich te specialiseren in een bepaald vakgebied, zoals bosbouw, bosverjonging of bosbescherming.

Wat is het salaris van een boswachter?

Het salaris van een boswachter varieert naargelang ervaring en locatie. Gemiddeld kan een ranger tussen de 2.000 en 3.000 euro bruto per maand verdienen.

Wat is de duur van de stage om boswachter te worden?

De opleiding tot boswachter duurt ongeveer 18 maanden. Daarna volgt een eindexamen om de opleiding te valideren en het boswachtersdiploma te behalen. Kandidaten moeten zich op de opleiding voorbereiden door cursussen te volgen over bosbouwtechnieken, natuurwetenschappen en milieu. Zij moeten ook trainen in besluitvormings- en communicatievaardigheden.

Tot slot vereist het worden van boswachter specifieke kennis, diploma’s en een tweejarige opleiding. De beloning kan variëren naargelang de ervaring en de plaats van uitoefening, maar is gemiddeld zeer interessant. Om het diploma te behalen is het noodzakelijk een opleidingsperiode van 18 maanden te doorlopen en het eindexamen af te leggen.

Vergelijkbare artikelen: